Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym