Ośrodek jest placówką całodobową i całoroczną, przeznaczoną dla ofiar przemocy w rodzinie. Swoją działalność rozpoczął 1 lutego 2007 r. Ośrodek udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej. Posiada 18 miejsc noclegowych.

Ośrodek dysponuje 18 miejscami noclegowymi, a prowadzona przez niego działalność ma charakter interwencyjny oraz terapeutyczno-wspomagający.

W ramach działań interwencyjnych Ośrodek zapewnia:

  • schronienie w formie całodobowego pobytu ofiarom przemocy, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością jego przedłużenia (pobyt obejmuje także zapewnienie bezpłatnego wyżywienia, niezbędnej odzieży
    i obuwia, jak również środków higieny osobistej),
  • ochronę ofiar przemocy przed osobą ją stosującą (Ośrodek jest monitorowany),
  • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy i opracowanie planu pomocy.

Działania Ośrodka o charakterze terapeutyczno-wspomagającym obejmują m.in.:

  • udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
  • prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy,
  • prowadzenie terapii indywidualnej,
  • przeprowadzanie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
  • udzielanie konsultacji wychowawczych.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny. Nie przyjmowane są osoby w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwe.

 

Adres:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Nowej Sarzynie
ul. Łukasiewicza 3
37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 241 38 13
http://www.sownowasarzyna.pl/

Dodatkowe informacje