Wypożyczalnia prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Swoją działalność rozpoczęła w grudniu 2005 r. w ramach programu PFRON pn. "Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności". 

 

Wypożyczalnia przeznaczona jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagających korzystania z sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.  

Sprzęt może być wypożyczony na okres do 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia terminu (w przypadkach koniecznych) po uprzednim aneksowaniu umowy.  

Wypożyczający może na miejscu uzyskać informację na temat sposobu użytkowania danego sprzętu, a także skorzystać z bezpłatnej porady rehabilitanta. Dodatkowo osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy świadczonej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Leżajsku. 

 

Warunki udostępniania sprzętu:

  • wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne
  • w przypadku sprzętu o wartości przekraczającej wysokość przeciętnego wynagrodzenia, wymagane jest poręcznie przez inną osobę/inne osoby
  • warunkiem wypożyczenia jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności oraz stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego potrzebę korzystania ze sprzętu w warunkach domowych
  • wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia
  • przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się wypożyczającego z regulaminem wypożyczalni oraz zasadami użytkowania wypożyczanego sprzętu, poświadczone pisemnym oświadczeniem

Adres Wypożyczalni i godziny otwarcia:

Wypożyczalnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Wypożyczalnia "Sprawnym być"
37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22
(budynek przy bramie wjazdowej Szpitala Powiatowego)
tel. 17 240 48 11