PCPR w Leżajsku realizuje zadania przypisane Powiatowi z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, do których należy:

 

  • przyznawanie dofinansowań ze środków PFRON
  • realizacja programów celowych PFRON
  • realizacja innych zadań o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • prowadzenie bezpłatnej Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych "Sprawnym być".

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku.