"Program wyrównywania różnic między regionami" jest programem PFRON, którego celem jest wsparcie regionów o wysokiej stopie bezrobocia oraz wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

"Program wyrównywania różnic między regionami" w 2022 r.

PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 4 stycznia 2022 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2022 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2022 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

 • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych


Realizator programu

Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:

 • Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G
 • PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E

 

Maksymalna wysokość dofinansowania

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

 • Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
 • Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 35%,
 • Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • Obszar D - do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 95%), nie więcej jednak niż:
  - 120 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  - 100 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
  - 300 000 zł dla autobusów,
 • Obszar E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
 • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.


Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 15 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu).  Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl


"Program wyrównywania różnic między regionami" w 2021 r.


PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 8 stycznia 2021 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2021 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2021 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

 • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Realizator programu
Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:

 • Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G
 • PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E

Maksymalna wysokość dofinansowania
Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

 • Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
 • Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 35%,
 • Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • Obszar D - do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 80%), nie więcej jednak niż:
  - 105 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  - 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
  - 270 000 zł dla autobusów,
 • Obszar E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
 • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 15 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu).  Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl


"Program wyrównywania różnic między regionami" w 2017 r.

PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 01 grudnia 2016 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2017 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2017 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Realizator programu 

Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest: 

 • Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G 
 • PFRON w Rzeszowie – dla obszaru E

Maksymalna wysokość dofinansowania 

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

 • Obszar B – do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 30%,
 • Obszar C – do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • Obszar D - do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 80%), nie więcej jednak niż:
  - do 80 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów 9-osobowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  - do 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów 9-osobowych (wersja standardowa)
  - do 250 000 zł dla autobusów
 • Obszar E – do 20% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 9 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w tworzonym warsztacie terapii zajęciowej,Obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 28 lutego 2017r. (decyduje data wpływu). Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl


"Program wyrównywania różnic między regionami" w 2014 r.

PCPR w Leżajsku informuje, że  dniu 03 lutego 2014 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 12 lutego br. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostanie przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2014 r.

Zgodnie z uzyskaną informację, w bieżącym roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów, tj:

 • Obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
 • Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Realizator programu

Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:

 • samorząd wojewódzki – dla Obszaru A
 • Powiat Leżajski – dla obszaru: B, C, D, F i G
 • PFRON w Rzeszowie – dla obszaru E

Maksymalna wysokość dofinansowania

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

 • Obszar A – do 14 000 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14 000 zł za każdą następną osobę rehabilitowaną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu
 • Obszar B – do 150 000 zł na każdy projekt
 • Obszar C – do 32 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku
 • Obszar D:
  • do 80 000 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  • do 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi
  • do 250 000 zł dla autobusów
 • Obszar E – do 14 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane w do 15 kwietnia br. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl

"Program wyrównywania różnic między regionami" w 2013 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2013 Powiat Leżajski składał stosowne wnioski oraz uzyskał dofinansowanie do następujących zadań:

 • podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Realizację zadania powierzono Powiatowemu Urzędowi Pracy w Leżajsku. Dofinansowanie uzyskane na zadanie wynosiło 39 250 zł. Dofinansowanie w ramach programu przyznane zostało jako jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla jednego niepełnosprawnego bezrobotnego w kwocie 39 220 zł
 • przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, poprzez przystosowanie dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w głównym budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach. Całkowity koszt zadania wyniósł  50 241,70 zł, dofinansowanie z PFRON stanowiła kwota 30 145,02 zł. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
 • zakup fabrycznie nowego samochodu typu „Mikrobus” 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2 miejsca przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich) na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Kupującym jest Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej. Całkowity koszt zakupu oszacowany został na kwotę 135 000 zł, dofinansowanie z PFRON stanowi kwota 70 000 zł.

Realizator programu

Realizatorem powyższego programu jest Powiat Leżajski, zaś w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.